ࡱ> `c_e*bjbj48xj\xj\T ppppp8<4],,,,, ] ] ] ] ] ] ]$_ub0]Ep0]pp,,u]"""Fp,p, ]" ]""jPV,$*.{MS2\]0]SScMDScdVV8ScpV"0]0] ]ScR 6: ______________________ (miejscowo[, data) Wnioskodawca .................................................................. (imi i nazwisko/nazwa podmiotu) .................................................................. (adres do korespondencji) .................................................................. (telefon kontaktowy)* .................................................................. (adres e-mail)* Prezydent Miasta BiaBegostoku za po[rednictwem: Departamentu wBa[ciwego ds. kultury Urzdu Miejskiego w BiaBymstoku WNIOSEK o przyznanie dorocznej Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta BiaBegostoku im. WiesBawa Kazaneckiego & & & & & & & .. roku KATEGORIA (zaznaczy wBa[ciw kategori) za najlepsz ksi|k roku za najlepszy oglnopolski poetycki debiut roku INFORMACJE DOTYCZCE ZGAASZANEJ PUBLIKACJI Imi/imiona i nazwisko autora ksi|ki (oraz ew. pseudonim artystyczny) ............................................................................................................................................................................ TytuB ksi|ki ........................................................................................................................................................................... Wydawca .................................................................... << J r  \ & * . Ƚyj\jM>Mj\jhb hk56CJ\aJhb hPY-56CJ\aJhb h75CJ\aJhb h56CJ\aJhb h756CJ\aJhb h5CJ\aJhb h756CJaJhb h56CJaJhb hCJaJhb hJCJaJhb hMCJaJhb hxCJaJ hb hC">*B*CJaJph hb h7tz>*B*CJaJph <r ^ ` . 0  $a$gd $dha$gdgd$a$gdgdDg & F &]gd7 & F &]gd & Fgd+  2 L l | 佯rbRbrhb hL5CJOJQJaJhb hW5CJOJQJaJhb h5CJOJQJaJhb h5CJaJhb h7CJaJhb hCJaJhb h[XCJaJhb h56CJaJhb hCJaJhb h75CJ\aJhb h5CJ\aJhb h56CJ\aJhG56CJ\aJ 2 | J$dh^a$gd7$dh^a$gdLg$ & F dha$gdvdhgd$a$gddhgd$a$gd7$a$gd$a$gdHLN^fŷũ{m_QC5hb hC5CJ\aJhb h j5CJ\aJhb h5CJ\aJhb hTZ5CJ\aJhb h75CJ\aJhb h5CJaJhb hv5CJaJhb hvCJaJhb hVCJaJhb hc;5CJ\aJhb hP{6CJ\aJhb hV6CJ\aJhb hV5CJ\aJhb hP{5CJ\aJhb h75CJOJQJaJ fx"X$t$&&&'' dhgd;*p $dha$gd;*p $7$8$H$a$gd;*p$ & F dha$gdSt $hdh^ha$gdNv"$hdh`ha$gdc;$hdh^ha$gdc;gd$ & F a$gdf 8Rftvx"\"""""$P$V$X$r$t$F%̢̖n3hb h;*p6CJaJfHmHnHq uhb h;*p5CJ\aJhb hMCJ\aJUhb h5CJ\aJhb h75CJ\aJhb h7CJ\aJhb h jCJ\aJhb hCJ\aJhb h65CJ\aJhb h j5CJ\aJ ........................................................................................................ Miejsce i rok wydania ............................................................................................................................................................................ UZASADNIENIE W przypadku zgBoszenia do kategorii za najlepsz ksi|k - uzasadnienie zawierajce informacje o dorobku i powizaniu autora z miastem lub regionem oraz znaczeniu jego dziaBalno[ci dla kultury miasta lub w przypadku zgBoszenia do kategorii najlepszy oglnopolski debiut poetycki roku - uzasadnienie dokonywanego zgBoszenia. _____________________ (podpis wnioskodawcy) Do wniosku nale|y doBczy: O[wiadczenie wnioskodawcy o wyra|eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; Trzy egzemplarze zgBaszanej publikacji. *podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie mo|e wydBu|y czas rozpatrzenia wniosku   F%H%%%&&&''''' ''<'ˬ˒seYMYAY5Yhb h CJ\aJhb hKoCJ\aJhb h;*pCJ\aJhb hCJ\aJhb h;*p5CJ\aJ<hb h;*p6B*CJaJfHmHnHphq u3hb hN6CJaJfHmHnHq u<hb h;*p6B*CJaJfHmHnHphq u3hb h;*p6CJaJfHmHnHq u3hb h|6CJaJfHmHnHq u''' ' '''<'(((((((((((((($a$gd,!$^`a$gd$a$gdgd$a$gd dhgd( dhgd<'($(T((((((((((0)r)))))ʾiP39hb hv B*CJaJfHmHnHphq u0hb hv CJaJfHmHnHq u0hb h/CJaJfHmHnHq uhb hoSCJ\aJhb hCJ\aJhb h CJ\aJhb hv CJ\aJhb hnvCJ\aJhb hnCJ\aJhb hCJ\aJhb h76CJ\aJhb h^d6CJ\aJhb h6CJ\aJ((((((((((((((((((((()$ & F^`a$gdv $a$gds$a$gdG$^`a$gd)))***********gdm93 $7$8$H$a$gdG $dha$gdfs$ & F7$8$H$^`a$gdv ))***********h4k jh4k U0hGhGCJaJfHmHnHq u*hGCJaJfHmHnHq uhbiCJaJ 21h:p^ ,. A!"#$% )s0h2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtH\\ C NagBwek 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ JA J Domy[lna czcionka akapituPiP Standardowy4 l4a ,k , Bez listy d/dC TytuB aktu$ & Fxa$!5;CJ_HmHnHsHtHuRORC0paragraf$ & FPa$aJmHnHuR/RCust.$ & Fa$CJ_HmHnHsHtHuP/"PCpkt$ ha$CJ_HmHnHsHtHuT/2TCtiret$ & FPa$CJ_HmHnHsHtHuTBT CzaB$ & Fxa$CJKHOJQJ\^JaJ2AR2 CzaB_1 & F5LB@bL ( aTekst podstawowy5OJQJaJNP@rN aTekst podstawowy 2$a$CJaJ8U 8 "j HiperBcze >*B*phPP m930Tekst przypisu dolnegoCJaJNN m930Tekst przypisu dolnego ZnakP& P m93OdwoBanie przypisu dolnegoH*4W 4 K` Pogrubienie5\LQL Tekst podstawowy 3xCJaJN/N Tekst podstawowy 3 ZnakCJaJ8>@8 TytuB$a$ 5CJaJ4/4 TytuB Znak5CJFF "E Tekst dymka!CJOJQJ^JaJL/!L !ETekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJ@2@ OE, Akapit z list #^8B8 %7NagBwek $ p#:/Q: $7 NagBwek ZnakCJaJ4 b4 '7Stopka & p#6/q6 &7 Stopka ZnakCJaJR/R |cTekst podstawowy Znak5CJOJQJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>mSz%[M5,cܫ{]r/N8aq-_*GlLi˽5Lj?D#}̷P m|È_b3oDHdZ'FX)jub=& ,΍ɄGaXp90@N3}eN3J/-nl5 m_~ |@ xyJxJ |zu@!%תr9d~9_"SLX,(eIpO #3/@X*/~/[!0wc&`a*&s|0DDhSb$g@__ ,6#x;a2Z=h%(\sia}dn"td;@|JKl.4) G1!F\(aMs8D!VF;$,l!Fln;Fm# wCL0^Es"!]$B")16 WK5{"2 61eA ; qc?Pgc"CP|jo@l5ʪ[ D2O,Q geUU Q;k2~n].n^Kw/+[tǮY t rР}Ou. i0 D3]d3Sݿx:8}x-j!xCZ}@WlyI@ھ m2DBARO4 w¢iaѐ`ʁ}W=0#xBeT/.3}Z0 IJVnJ.O.-7ȴAB+7jeZ2ApEt /F"Io(,ᢋx\N8q(Z\~+ Q K rA$vmDF: jWe~~dsH ;tDPb~,8&^h ̅lUk)]tYy WRQh߲5C@d`*T]#pj=HFNU4TEvM3,Z,5V>um.nmw x?K}Q[MfP7eXjv6jϠ&MBSZanjah^HC»9\!ړ=prTPjWJ߮ھ_-r۩<"¨2}x#Eٱ8/.XTd갥r8IcX@xPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!.Etheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] b 8 fF%<')* '()* 8@0( B S ?AMT V W Y Z \ ] _ c }}YYghOS^_`i}/3JK.Iii~~ (++, * G G P S T V W Y Z \ ] _ c }}YYghOS^_`i}/3JK.Iii~~ (++, * G G P c U2g$.XDwU%*'0e&VVN,V&$c/%!B0.,$y&3 B34jY33._ 6tJ$M:$3F9Y (37v`0B k@tY:}ܒ#I}(&0^`0o(. ^` hH B^B`hH ZaBcznik B^B`hH 9^9`hH . p^`phH. ^`hH) ^`hH)#SU^S`UCJOJQJ^Jo(phhH- p^`phH2. 0^`0B*o(ph(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh | | ^| `OJQJo(h LL^L`OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh \\^\`OJQJo( ^`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o() ^`hH. L^`LhH. e ^e `hH. 5^5`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. uL^u`LhH.0^`0o((. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`>*o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. P^P`hH. L^ `LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`>*o() ^`hH. L^`LhH. e ^e `hH. 5^5`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. uL^u`LhH.^`>*B*o(ph) ^`hH. L^`LhH. e ^e `hH. 5^5`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. uL^u`LhH.ww^w`o()^`o(. T^T`hH. $L^$`LhH. ^ `hH. ^ `hH. L^`LhH. d^d`hH. 4^4`hH. L^`LhH.^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h ^`hH)h ^`hH.h L^`LhH.h m ^m `hH.h =^=`hH.h L^ `LhH.h ^`hH.h ^`hH.h }L^}`LhH. 8^8`B*o(ph. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH..^.`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. n^n`hH. >L^>`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`>*B*o(ph) ^`hH. L^`LhH. e ^e `hH. 5^5`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. uL^u`LhH.^`o() ^`hH. L^`LhH. e ^e `hH. 5^5`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. uL^u`LhH. ^`B*o(ph(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH..^.`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. n^n`hH. >L^>`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.g$ &$c/ &$c/ M:];g$7v`F9Y_ 6!B0@`xW0e&B3#I}U2N,Y33:};/Fy&3g$DwU%0B k$XP50QRT000Wt00UWt0`v +",*NqC3 npKNX2Szb)>0JSbw`.d59#4h,"38-dgsY~z;pBx|/:HKsV i k St v 4k n GU-JQ ( >Qnb -96MJ!VA2 +I,!'!r!C"f"Nv"l#$(ST({m(rn(R)o*^ ,OE,`-PY-QY-#y-~.w/w=2B2')3m93n3=4>4o4}586h68cZ89Nn9_';R;m;S/<q!=' >$?J?NT?#@OB@>f@#AApBbC|C}C+DIoDbGuHeKHLnM MPMDNYNj`P Q.Qz=QJQvQTUT"uT[VVN X[XHpXtX?YAZ0]n_xa_` ?`\a|cd^de!SeowfCyf $g(gLgbgvh$i50ibi^}i,j"j j@k l9m>nBZn]n(oHo;*p"q&2rsJsfst'tvvRvnv w*wK+w1wwJxxJz\z7tz({tV} KoBbo)C3TZocV0f ;7Z&^2x @RVs~E(ahP]{an*P/jM7;_4a0{$ 0042*]p lW/s1yB q5P{A} a{? Z-OEN7{z MH 6}05A6_uK* 8c;sZtCG7Eszw3fuKC77W@J,LT~x49 U2$Lr*fq6U!`O_kWH: >yMNsKARIYt23v_Ab6,EXGoS a9 m+`x+C^+."r*a#9DgP-)pP9|,z73t%Zek*TfDZ1E'chf ,Oz8R7Xj]T V @@b "UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialUAvalonTimes New Roman9. ")Segoe UI;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"17+YGtjkGsjkG%yy!r4O O 3qHP ?C2!xx ?REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ PREZYDENTA MIASTA BIAAEGOSTOKU IM UM BiaBystokBeata Lewkowiczd         Oh+'0 8D d p | @REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ PREZYDENTA MIASTA BIAEGOSTOKU IMUM BiaystokNormalBeata Lewkowicz37Microsoft Office Word@6@ .{@=&@#.{y՜.+,0< hp Hewlett-Packard CompanyO @REGULAMIN NAGRODY LITERACKIEJ PREZYDENTA MIASTA BIAEGOSTOKU IM Tytu !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVXYZ[\]^abeRoot Entry F\*.{d1TablecWordDocument 48SummaryInformation(ODocumentSummaryInformation8WMsoDataStoreЇ*.{$*.{B3VBOU==2Ї*.{$*.{Item PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q